بازی‌های غیرترکیبیاتی

اتللو (۱)، مقدمه

اتللو (Othello) نام رسمی یک بازی است که با نام ریورسی (Reversi) نیز شناخته می‌شود. این بازی دونفره در یک صفحه‌ی شطرنجی 8 در 8 مانند صفحه شطرنج انجام می‌شود. هدف بازی اتللو در اختیار گرفتن تعداد بیشتری از خانه‌ها نسبت به حریف است. شروع بازی اتللو به شکل زیر است:سیاه اول بازی می‌کند. در بازی اتللو تنها یک قانون وجود دارد، پرش. شما می‌توانید از روی چند مهره‌ی پیوسته‌ی حریف پرش انجام دهید. این پرش در مسیر سطر، ستون و قطر انجام می‌شود. البته با انجام هر پرش از روی مهره‌های حریف، مهره‌ی خودی در جای خود باقی می‌ماند. نکته‌ی دیگر این که همه‌ی مهره‌های حریف که در مسیر پرش هستند، تبدیل به مهره‌ی خودی می‌شوند. به شکل زیر نگاه کنید که اولین حرکت را در یک بازی نشان می‌دهد.


مهره‌ی E4 سیاه از روی مهره‌ی D4 سفید پرش انجام داده است. همان طور که می‌بینید مهره‌ی پرش‌کننده در جای خود باقی می‌ماند.اما حرکت هنوز تمام نشده است. مهره‌ی D4 سفید به سیاه تغییر رنگ می‌دهد.حال حرکت بعدی را در نظر بگیرید.مهره‌ی E5 سفید از روی مهره‌ی D4 سیاه پرش می‌کند. باز هم می‌بینید که مهره‌ی E5 در جای خود باقی می‌ماند.مانند قبل مهره‌هایی که در مسیر پرش قرار داشتند، تغییر رنگ می‌دهند.


پرش چندگانه

شکل زیر را ببینیدبازیکن سفید در محل مشخص شده با فلش، مهره‌ای قرار می‌دهد. حال می‌توان پرش مورد نظر سفید را از سه جهت (با سه مهره‌ی سفید موجود) در نظر گرفت. در این حالت همه‌ی پرش‌های ممکن را در نظر می‌گیریم و همه‌ی مهره‌های سیاه موجود در مسیر این پرش‌ها تغییر رنگ می‌دهند. بنابراین با انجام این پرش، بازی به حالت زیر درمی‌آید.


چند نکته

  1. در هر حرکت باید حداقل یک پرش انجام شود
  2. اگر در یک حرکت، پرشی موجود نباشد، (مثلاً برای سیاه) نوبت بازی به بازیکن دیگر منتقل می‌شود. این اتفاق تا هنگامی می‌افتد که بازیکن، حرکتی داشته باشد. مثلاً ممکن است در یک بازی سیاه 10 بار متوالی حرکت کند. زیرا سفید در تمام این حرکات، حرکتی موجود نداشته است.
  3. پایان بازی هنگامی اتفاق می‌افتد که یکی از بازیکنان به دلیل از دست دادن همه‌ی مهره‌هایش بازنده شود و یا صفحه کاملاً پر شده باشد. در این حالت، بازیکنی که تعداد بیشتری مهره دارد، برنده است. در صورتی که دو بازیکن تعداد مساوی مهره داشته باشند (32 مهره) بازی به تساوی رسیده است.

در صورت تمایل با دیگر علاقه‌مندان به این بازی در وب‌سایت شهر ریاضی، گروه اتللو دیدار کنید

لطفاً استفاده از مطالب وب‌سایت را با نام وب‌سایت همراه کنید تا ما هم برای ادامه‌ی این مسیر دلگرم شویم.