بازی‌های غیرترکیبیاتی

چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۱

پایان بازی در چکرز هنگامی اتفاق می‌افتد که مهره‌های زیادی در صفحه باقی نمانده‌اند و روش‌های از پیش تعیین شده برای همه‌ی وضعیت‌ها موجود است که برد یکی از طرفین یا مساوی بودن بازی را به سرعت مشخص می‌کند. این اولین مقاله از مطالب پایان بازی چکرز است.

در اولین مطلب پایان بازی، به بررسی رویارویی دو شاه در انتهای بازی می‌پردازیم. این دو شاه می‌توانند نسبت به هم موقعیت‌های مختلفی داشته باشد. در این مطلب دو موقعیت ساده را بررسی می‌کنیم.

فرض کنیم در پایان بازی هر یک از بازیکنان یک شاه دارند و این دو شاه در نزدیک‌ترین خانه‌ی غیرمجاور به شاه حریف قرار گرفته است. دقیق‌تر این که دو شاه به گونه‌ای قرار گرفته‌اند که کوچکترین مربع شطرنجی شامل آن دو یک مربع ۳ در ۳ خواهد بود.

شکل زیر نمونه‌ی اول چنین وضعیتی است

نکته این جاست که در این حالت بازیکنی که نوبت با او نباشد نخواهد باخت. زیرا همیشه ابتکار عمل در دست اوست. البته این منوط به این است که بازی را به شکل مناسبی ادامه دهد. بنابراین هنگامی که دو شاه در پایان بازی در وضعیتی این‌چنینی هستند امکان باخت برای بازیکنی وجود دارد که مجبور به انجام حرکت بعدی است.

در بازی زیر این وضعیت وجود دارد و سفید با انجام یک حرکت اشتباه بازی را می‌بازد.

یک حالت دیگر هم وجود دارد که در آن دو شاه در یک مربع ۳ در ۳ قرار می‌گیرند. همان طور که خواهید دید این وضعیت در اساس فرقی با وضعیت قبلی نمی‌کند.

در بازی زیر یک نمونه وضعیت از قرار گرفتن دو شاه در مربع ۳ در ۳ را می‌بینید. سفید بازی را شروع کرده و مساوی می‌کند. این بازی بسیار شبیه به بازی اول است.

این دو وضعیت بسیار شبیه به یکدیگر هستند. در مطالب بعدی وضعیت‌های دیگر قرار گرفتن دو شاه در انتهای بازی را بررسی می‌کنیم.

در صورت تمایل با دیگر علاقه‌مندان به این بازی در وب‌سایت شهر ریاضی، گروه چکرز دیدار کنید

لطفاً استفاده از مطالب وب‌سایت را با نام وب‌سایت همراه کنید تا ما هم برای ادامه‌ی این مسیر دلگرم شویم.

جدیدترین مقالات بازی‌های غیرترکیبیاتی

چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۴

پایان بازی در چکرز هنگامی اتفاق می‌افتد که مهره‌های زیادی در صفحه باقی نمانده‌اند و روش‌های از پیش تعیین شده برای همه‌ی وضعیت‌ها موجود است که برد یکی از طرفین یا مساوی بودن بازی را به سرعت مشخص می‌کند. این چهارمین مقاله از مطالب پایان بازی چکرز است.

اتللو، حمله‌ی AB

یکی از حمله‌ها به یال حریف حمله‌ی AB است. هدف حمله‌ی AB تصرف مهره‌ی تنهای حریف در خانه‌ی B است. در این مطلب روش این حمله را خواهید آموخت.

چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۳

پایان بازی در چکرز هنگامی اتفاق می‌افتد که مهره‌های زیادی در صفحه باقی نمانده‌اند و روش‌های از پیش تعیین شده برای همه‌ی وضعیت‌ها موجود است که برد یکی از طرفین یا مساوی بودن بازی را به سرعت مشخص می‌کند. این سومین مقاله از مطالب پایان بازی چکرز است.

چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۲

پایان بازی در چکرز هنگامی اتفاق می‌افتد که مهره‌های زیادی در صفحه باقی نمانده‌اند و روش‌های از پیش تعیین شده برای همه‌ی وضعیت‌ها موجود است که برد یکی از طرفین یا مساوی بودن بازی را به سرعت مشخص می‌کند. این دومین مقاله از مطالب پایان بازی چکرز است.

اتللو، حمله به خانه‌ی C

گفته بودیم که خانه‌ی C یکی از خانه‌هایی است که باید اجازه داد ابتدا حریف آن را تصرف کند. زیرا بازیکنی که این خانه را تصرف کند ممکن است خانه‌ی گوشه‌ای را به حریف واگذار نماید.