بازی‌های غیرترکیبیاتی

اتللو (۶)، استراتژی‌های اولیه

هنگامی که فردی برای اولین بار با بازی اتللو آشنا می‌شود طبیعی است که روشی برای بهتر بازی کردن انتخاب کند. معمولاً دو انتخاب اولیه وجود دارد که در ابتدای امر به ذهن می‌رسد. استراتژی بیشترین مهره و استراتژی مهره‌های محکم یا ثابت

استراتژی بیشترین مهره

این استراتژی یعنی در هر نوبت حرکتی را انتخاب کنیم که بیشترین تعداد مهره را از حریف تصاحب کند. این استراتژی در طراحی الگوریتم به روش حریصانه مشهور است. دلیل آن هم حریص بودن نسبت به نتیجه‌ی فوری است.

در خیلی از جاهایی که این روش قابل استفاده است، مشکل خیلی بزرگی وجود دارد. حریص بودن نسبت به یک گام بعدی، دید بلندتر برای گام‌های بعدی را سلب می‌کند. یعنی ممکن است در یک یا چند حرکت شما مهره‌های کمی از حریف تصاحب کنید، اما در انتهای بازی همه‌ی مهره‌های قبلی را بازپس گرفته و برنده‌ی بازی باشید.

استراتژی مهره‌های ثابت

مهره‌های ثابت مهره‌هایی هستند که دیگر قابل گرفتن توسط حریف نیستند. مثلاً مهره‌ای که در یکی از چهار خانه‌ی گوشه‌ای قرار بگیرد ثابت خواهد شد. یا در صورتی که مهره‌ای در گوشه‌ی شمال غربی باشد. دو مهره‌ی جنوبی و شرقی آن ثابت خواهند بود

در شکل زیر سیاه تعدادی مهره‌ی ثابت در اختیار دارد که مطمئن است آن‌ها را از دست نخواهد داد.

این روش با این که بسیار خوب به نظر می‌رسد ضعف‌های خودش را دارد. یکی این که تعداد حرکات در دسترس سیاه را کاهش می‌دهد. یعنی تحرک سیاه کمتر می‌شود. در ضمن تکیه کردن روی خانه‌های با مهره‌های ثابت به تنهایی ممکن است به حریف امکان گسترش خوب مهره‌های خودش را بدهد. در هر حال استفاده از این روش همراه با روش‌های دیگر می‌تواند بسیار خوب باشد.

در صورت تمایل با دیگر علاقه‌مندان به این بازی در وب‌سایت شهر ریاضی، گروه اتللو دیدار کنید

لطفاً استفاده از مطالب وب‌سایت را با نام وب‌سایت همراه کنید تا ما هم برای ادامه‌ی این مسیر دلگرم شویم.