بازی‌های غیرترکیبیاتی

نمادهای بازی اتللو

همان طور که در قسمت‌های مختلف آموزش اتللو می‌بینید ستون‌های تخته‌ی اتللو از چپ به راست با حروف a تا z و از بالا تا پایین با اعداد 1 تا 8 شماره‌گذاری می‌شوند. این شماره‌گذاری استاندارد تخته‌ی اتللو است.

با این نمادگذاری، می‌توان برای هر خانه نامی انتخاب کرد. نام هر خانه شماره‌ی ستون و سطر آن است. مثلاً a1، b4، h4 و ...

برای تعدادی از خانه‌های مهم در اتللو نام‌های مشخصی در نظر گرفته می‌شود. خانه‌های a1، a8، h1 و h8 با نام گوشه‌ها شناخته می‌شوند.
خانه‌های b2، b7، g2 و g7 به نام خانه‌های X شناخته می‌شوند.
خانه‌های a2، b1، g1، h2، a7، b8، h7 و g8 با نام خانه‌های C خوانده می‌شوند.
خانه‌های a3، a6، c1، c8، f1، f8، h3 و h6 با نام خانه‌های A خوانده می‌شوند.
خانه‌های a4، a5، d1، d8، e1، e8، h4 و h5 خانه‌های B نامیده می‌شوند

۴ خانه‌ای که در ابتدای بازی اشغال شده‌اند، مرکز بازی یا مرکز تخته نامیده می‌شوند. همچنین مربع ۴ در ۴ وسط صفحه که مرکز صفحه و ۱۲ خانه‌ی مجاور آن‌ها را شامل می‌شود، ۱۶ خانه‌ی خوب نامیده می‌شوند.


بالا و پایین و چپ و راست صفحه با نام‌های شمال و جنوب و غرب و شرق شناخته می‌شوند. بنابراین می‌توان خانه‌ی a1 را گوشه‌ی شمال غربی نامید. برای بقیه‌ی گوشه‌ها نیز چنین نامی موجود است.

ثبت حرکات

به سادگی می‌توان هر حرکت را با ثبت خانه‌ای که مهره‌ای در آن گذاشته شده، نمایش داد.

سفید
2- c5
4- f5
سیاه
1- c4
3- e6

یا شماره حرکات را در خانه‌های جدول نوشت

در صورت تمایل با دیگر علاقه‌مندان به این بازی در وب‌سایت شهر ریاضی، گروه اتللو دیدار کنید

لطفاً استفاده از مطالب وب‌سایت را با نام وب‌سایت همراه کنید تا ما هم برای ادامه‌ی این مسیر دلگرم شویم.

در صورت تمایل با دیگر علاقه‌مندان به این بازی در وب‌سایت شهر ریاضی، گروه اتللو دیدار کنید

لطفاً استفاده از مطالب وب‌سایت را با نام وب‌سایت همراه کنید تا ما هم برای ادامه‌ی این مسیر دلگرم شویم.