بازی‌های غیرترکیبیاتی

نمادهای بازی اتللو

همان طور که در قسمت‌های مختلف آموزش اتللو می‌بینید ستون‌های تخته‌ی اتللو از چپ به راست با حروف a تا z و از بالا تا پایین با اعداد 1 تا 8 شماره‌گذاری می‌شوند. این شماره‌گذاری استاندارد تخته‌ی اتللو است.

با این نمادگذاری، می‌توان برای هر خانه نامی انتخاب کرد. نام هر خانه شماره‌ی ستون و سطر آن است. مثلاً a1، b4، h4 و ...

برای تعدادی از خانه‌های مهم در اتللو نام‌های مشخصی در نظر گرفته می‌شود. خانه‌های a1، a8، h1 و h8 با نام گوشه‌ها شناخته می‌شوند.
خانه‌های b2، b7، g2 و g7 به نام خانه‌های X شناخته می‌شوند.
خانه‌های a2، b1، g1، h2، a7، b8، h7 و g8 با نام خانه‌های C خوانده می‌شوند.
خانه‌های a3، a6، c1، c8، f1، f8، h3 و h6 با نام خانه‌های A خوانده می‌شوند.
خانه‌های a4، a5، d1، d8، e1، e8، h4 و h5 خانه‌های B نامیده می‌شوند

۴ خانه‌ای که در ابتدای بازی اشغال شده‌اند، مرکز بازی یا مرکز تخته نامیده می‌شوند. همچنین مربع ۴ در ۴ وسط صفحه که مرکز صفحه و ۱۲ خانه‌ی مجاور آن‌ها را شامل می‌شود، ۱۶ خانه‌ی خوب نامیده می‌شوند.


بالا و پایین و چپ و راست صفحه با نام‌های شمال و جنوب و غرب و شرق شناخته می‌شوند. بنابراین می‌توان خانه‌ی a1 را گوشه‌ی شمال غربی نامید. برای بقیه‌ی گوشه‌ها نیز چنین نامی موجود است.

ثبت حرکات

به سادگی می‌توان هر حرکت را با ثبت خانه‌ای که مهره‌ای در آن گذاشته شده، نمایش داد.

سفید
2- c5
4- f5
سیاه
1- c4
3- e6

یا شماره حرکات را در خانه‌های جدول نوشت

در صورت تمایل با دیگر علاقه‌مندان به این بازی در وب‌سایت شهر ریاضی، گروه اتللو دیدار کنید

لطفاً استفاده از مطالب وب‌سایت را با نام وب‌سایت همراه کنید تا ما هم برای ادامه‌ی این مسیر دلگرم شویم.

در صورت تمایل با دیگر علاقه‌مندان به این بازی در وب‌سایت شهر ریاضی، گروه اتللو دیدار کنید

لطفاً استفاده از مطالب وب‌سایت را با نام وب‌سایت همراه کنید تا ما هم برای ادامه‌ی این مسیر دلگرم شویم.

جدیدترین مقالات بازی‌های غیرترکیبیاتی

چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۴

پایان بازی در چکرز هنگامی اتفاق می‌افتد که مهره‌های زیادی در صفحه باقی نمانده‌اند و روش‌های از پیش تعیین شده برای همه‌ی وضعیت‌ها موجود است که برد یکی از طرفین یا مساوی بودن بازی را به سرعت مشخص می‌کند. این چهارمین مقاله از مطالب پایان بازی چکرز است.

اتللو، حمله‌ی AB

یکی از حمله‌ها به یال حریف حمله‌ی AB است. هدف حمله‌ی AB تصرف مهره‌ی تنهای حریف در خانه‌ی B است. در این مطلب روش این حمله را خواهید آموخت.

چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۳

پایان بازی در چکرز هنگامی اتفاق می‌افتد که مهره‌های زیادی در صفحه باقی نمانده‌اند و روش‌های از پیش تعیین شده برای همه‌ی وضعیت‌ها موجود است که برد یکی از طرفین یا مساوی بودن بازی را به سرعت مشخص می‌کند. این سومین مقاله از مطالب پایان بازی چکرز است.

چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۲

پایان بازی در چکرز هنگامی اتفاق می‌افتد که مهره‌های زیادی در صفحه باقی نمانده‌اند و روش‌های از پیش تعیین شده برای همه‌ی وضعیت‌ها موجود است که برد یکی از طرفین یا مساوی بودن بازی را به سرعت مشخص می‌کند. این دومین مقاله از مطالب پایان بازی چکرز است.

اتللو، حمله به خانه‌ی C

گفته بودیم که خانه‌ی C یکی از خانه‌هایی است که باید اجازه داد ابتدا حریف آن را تصرف کند. زیرا بازیکنی که این خانه را تصرف کند ممکن است خانه‌ی گوشه‌ای را به حریف واگذار نماید.