بازی‌های غیرترکیبیاتی

چکرز (۱)، مقدمه

چکرز (checkers) یا درافتس (draughts) یک بازی دونفره است که در صفحه‌ی 8 در 8 مانند شطرنج بازی می‌شود. در این نسخه از بازی که بازی انگلیسی چکرز است، سیاه شروع‌کننده است. ابتدای بازی به شکل زیر می‌باشد:دو نوع حرکت در بازی وجود دارد. رفتن رو به جلو و گرفتن مهره‌های حریف. در حرکت رو به جلو، تنها می‌توان یک خانه در مسیر اریب حرکت کرد. همچنین این حرکت باید رو به جلو باشد. مهره‌های سرباز، به عقب برنمی‌گردند. شکل زیر حرکات ممکن رو به جلو را در ابتدای بازی نشان می‌دهد.گرفتن مهره‌ها در صورت امکان اجباری است. یعنی در صورتی که در نوبت خود بتوانید مهره‌ای از حریف را بگیرید، باید این کار را انجام دهید. البته در صورتی که چند امکان گرفتن داشته باشید، می‌توانید یکی از آن‌ها را انتخاب کنید. نکته‌‌ی دیگر این که گرفتن چند مهره‌ی حریف در یک حرکت ممکن است. به شکل زیر دقت کنید :در این شکل سفید، سه نوع پرش و گرفتن مهره‌های حریف را در اختیار دارد. یکی از این پرش‌ها متوالی است. فرض کنیم سفید، پرش دوگانه را انتخاب کند. پس از حرکت سفید، بازی به صورت زیر درمی‌آید:حال سیاه دو پرش در اختیار دارد که باید یکی را انجام دهد و بازی به همین صورت ادامه پیدا می‌کند.

انتهای بازی

در پایان اگر مهره‌های یکی از بازیکنان تمام شود، آن بازیکن بازنده است. اگر یکی از بازیکنان حرکتی نداشته باشد. در صورتی که بازیکن دیگر حرکت مجاز دارد، بازیکنی که حرکت ندارد بازنده است. حالتی نیز وجود دارد که بازی می‌تواند ادامه یابد بدون این که به هیچ کدام از حالت‌های برد برسیم. در این حالت بازی مساوی است.

شاه:

مهره‌ای که به انتهای جدول (برای سفید بالای صفحه و برای سیاه پایین صفحه) برسد، تبدیل به شاه می‌شود. شاه می‌تواند حرکت و پرش را به هر سمت دلخواهی انجام دهد.

نکته‌ی مهم در این بازی این است که بر خلاف نسخه‌ی لهستانی، شاه تنها می‌تواند مانند پیاده یک خانه حرکت کند تنها جهت حرکت آن به اطراف مزیت آن نسبت به پیاده است.

در صورت تمایل با دیگر علاقه‌مندان به این بازی در وب‌سایت شهر ریاضی، گروه چکرز دیدار کنید

لطفاً استفاده از مطالب وب‌سایت را با نام وب‌سایت همراه کنید تا ما هم برای ادامه‌ی این مسیر دلگرم شویم.