بازی‌های غیرترکیبیاتی

اتللو (۳)، مفاهیم استراتژیک اولیه، خانه‌های امن (ب)

علاوه بر روش‌هایی که برای بازی اتللو پیشنهاد می‌شود، پوزیسیون‌هایی وجود دارند که گاهی ناقض این روش‌ها هستند. مثلن با این که نسبت به واگذاری خانه‌های سطر و ستون‌های کناری حساسیت وجود دارد می‌توان پوزیسیون‌هایی را مشاهده کرد که در آن واگذاری این خانه‌ها نه تنها یک حرکت بد نیست بلکه یک استراتژی برای برد محسوب می‌شود.

نکته‌ی مهم این است که بسیاری از این پوزیسیون‌ها نادر نیستند و در بسیاری از بازی‌ها اتفاق می‌افتند.

در مطلب نکاتی برای بازی اتللو خانه‌های خطرناک و امن معرفی شد. حال به بیان چند پوزیسیون خاص می‌پردازیم که در رابطه با همین خانه‌های کناری است. به شکل زیر دقت کنیددر این شکل سیاه به گونه‌ای بازی کرده است که سفید امکان یک حرکت بسیار خوب را کسب کرده است. در این جا سفید با یک پرش به یک پوزیسیون قوی می‌رسد. شکل زیر را ببینیدحال خانه‌ی گوشه صفحه در حرکت بعدی در اختیار سفید خواهد بود و سیاه نخواهد توانست از تصرف این خانه جلوگیری کند.

این پوزیسیون چند نکته در بر دارد:

  1. سیاه با این که خانه‌های امن سطر پایین را اشغال کرده است، خانه‌ی خطرناک مجاور گوشه را نیز اشغال کرده است.
  2. سیاه در عین اشغال کردن خانه‌های سطر پایین دچار اشتباهی شده است. یک حفره در سطر پایین ایجاد کرده که سفید از طریق همین حفره بازی را به سود خود پیش می‌برد.

بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری‌های زیر را (البته به صورت موقت) انجام داد و آن را بررسی نمود.

  1. خانه‌ی مجاور گوشه، نسبت به خانه‌ی سطر پایین برتری دارد. یعنی واگذاری خانه‌ی مجاور گوشه در قبال خانه‌ی سطر یا ستون کناری عاقلانه نیست.
  2. قرار دادن حفره در سطر و ستون اشتباه است. زیرا سفید می‌تواند از آن به عنوان محلی برای ایجاد برتری استفاده کند.

حال به بررسی نتیجه‌ی دوم می‌پردازیم:

شکل زیر را ببینید:در این شکل نتیجه‌ی 1 در نظر گرفته نشده است و نتیجه‌ی 2 مستقلن مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این جا باز هم سیاه یک حفره در اختیار سفید قرار داده است. بنا بر نتیجه‌ی 2 سفید می‌تواند از این حفره به سود خویش استفاده کند.

با انجام پرش، سفید وارد پوزیسیون زیر می‌شود.در شکل بالا، سیاه به هر صورت که حرکتی انجام دهد، سفید نخواهد توانست از مزیت حفره استفاده کند (به صورت مستقیم). زیرا اگر سفید یکی از پرش‌های ممکن را در سطر پایین انجام دهد، مثلن به سمت چپ پرش انجام دهد، مهره‌های سطر پایین را به سیاه واگذار می‌کند.

در نتیجه در شکل بالا سفید برتری واضحی در قبال در اختیار گرفتن حفره ندارد.

نتیجه‌ی 1 تقریبا درست است. در قسمت‌های دیگر آموزش بازی اتللو خواهید دید که خانه‌ی مجاور گوشه بسیار مهم است.

در صورت تمایل با دیگر علاقه‌مندان به این بازی در وب‌سایت شهر ریاضی، گروه اتللو دیدار کنید

لطفاً استفاده از مطالب وب‌سایت را با نام وب‌سایت همراه کنید تا ما هم برای ادامه‌ی این مسیر دلگرم شویم.