بازی‌های غیرترکیبیاتی

اتللو (۲)، مفاهیم استراتژیک اولیه، خانه‌های امن (آ)

اتللو (Othello) نام رسمی یک بازی است که با نام ریورسی (Reversi) نیز شناخته می‌شود. این بازی دونفره در یک صفحه‌ی شطرنجی 8 در 8 مانند صفحه شطرنج انجام می‌شود. هدف بازی اتللو در اختیار گرفتن تعداد بیشتری از خانه‌ها نسبت به حریف است. شروع بازی اتللو به شکل زیر است:

صفحه‌ی اتللو را در نظر بگیرید. چهار خانه‌ی گوشه‌ای صفحه، خانه‌های مهمی هستند. به این دلیل که بعد از اشغال شدن دیگر نمی‌توانند پس گرفته شوند. یعنی وقتی یکی از بازیکنان یکی از خانه‌های گوشه‌ای را در اختیار بگبرد تا پایان بازی آن خانه در اختیار او خواهد بود.دلیل دیگر هم این است که از خانه‌های گوشه‌ای صفحه طبیعتاً بزرگ‌تری پرش‌های ممکن صورت می‌گیرد.


همچنین در اختیار گرفتن این خانه در بسیاری از پوزیسیون‌ها (وضعیت‌های بازی) مساوی با در اختیار گرفتن سطر یا ستون گوشه‌ای است.

پس خانه‌های گوشه‌ای، خانه‌هایی هستند که باید برای گرفتن آن‌ها در بازی تلاش کرد. این خانه‌ها را در شکل زیر با علامت تیک مشخص کرده‌ایم.به همین دلیل نباید مهره‌ی خود را در خانه‌هایی بگذارید که حریف بتواند با پرش از روی آن‌ها، این خانه‌های گوشه‌ای را در اختیار بگیرد. بنابراین خانه‌های زیر که با علامت ضربدر مشخص شده‌اند خانه‌های خطرناک به حساب می‌آیند.به جز این خانه‌ها، می‌توان خانه‌های سطر و ستون اول و آخر را امن در نظر گرفت. البته باز هم باید هنگام گذاشتن مهره در آن‌ها دقت کرد، اما در مجموع هر کدام از این خانه‌ها را که بتوانید به دست آورید (جز در شرایط خاص)، یک امتیاز مثبت به دست آورده‌اید.

به شکل زیر که این خانه‌های امن را نشان می‌دهد دقت کنید.به همان صورتی که خانه‌های خطرناکی را در شکل دوم یافتیم، بر اساس خانه‌های امن شکل بالا می‌توان خانه‌هایی را به عنوان خانه‌های خطرناک در نظر گرفت. شکل زیر این خانه‌ها را نشان می‌دهد.برای خانه‌های باقی‌مانده لازم نیست زیاد نگران باشید. بازی کردن در این خانه‌ها خطری را در کوتاه‌مدت متوجه شما نخواهد کرد.

بنابراین یک پیشنهاد برای بازی اتللو این است : سعی کنید در ابتدای بازی به گونه‌ای بازی کنید که شما همواره در مربع 4 در 4 وسط باشید و حریف به خارج از این مربع کشیده شود.

در صورت تمایل با دیگر علاقه‌مندان به این بازی در وب‌سایت شهر ریاضی، گروه اتللو دیدار کنید

لطفاً استفاده از مطالب وب‌سایت را با نام وب‌سایت همراه کنید تا ما هم برای ادامه‌ی این مسیر دلگرم شویم.