بازی‌های غیرترکیبیاتی
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۴ نوشته شده توسط مدیر سایت 1934
اتللو، حمله‌ی AB نوشته شده توسط مدیر سایت 2196
چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۳ نوشته شده توسط مدیر سایت 1941
چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۲ نوشته شده توسط مدیر سایت 1740
اتللو، حمله به خانه‌ی C نوشته شده توسط مدیر سایت 2172
چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۱ نوشته شده توسط مدیر سایت 1843
چکرز، وضعیت‌های معروف ۱ نوشته شده توسط مدیر سایت 1272
چکرز، آموزش مقدماتی نوشته شده توسط مدیر سایت 17243
نمادهای بازی چکرز نوشته شده توسط مدیر سایت 4370
چکرز، نکته‌های ابتدایی بازی نوشته شده توسط مدیر سایت 1903
چکرز، چند نکته برای بازی نوشته شده توسط مدیر سایت 1529
چکرز، استراتژی‌های اولیه، قطرها، قطر C و E نوشته شده توسط مدیر سایت 1391
اتللو، آموزش مقدماتی نوشته شده توسط مدیر سایت 28499
چکرز، استراتژی‌های اولیه، قطرها، قطر B و F نوشته شده توسط مدیر سایت 1300
چکرز، استراتژی‌های اولیه، قطرها، قطر A و G نوشته شده توسط مدیر سایت 1365
چکرز، استراتژی‌های اولیه، قطرها، قطر D نوشته شده توسط مدیر سایت 1813
چکرز، استراتژی‌های اولیه، مرکز در بازی نوشته شده توسط مدیر سایت 1833
اتللو (۱۱)، استراتژی زوجیت نوشته شده توسط مدیر سایت 3253
اتللو (۱۰)، تله‌ی استونر نوشته شده توسط مدیر سایت 2368
اتللو (۹)، تله‌ها در اتللو (۲) نوشته شده توسط مدیر سایت 1916

جدیدترین مقالات بازی‌های غیرترکیبیاتی

چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۴

پایان بازی در چکرز هنگامی اتفاق می‌افتد که مهره‌های زیادی در صفحه باقی نمانده‌اند و روش‌های از پیش تعیین شده برای همه‌ی وضعیت‌ها موجود است که برد یکی از طرفین یا مساوی بودن بازی را به سرعت مشخص می‌کند. این چهارمین مقاله از مطالب پایان بازی چکرز است.

اتللو، حمله‌ی AB

یکی از حمله‌ها به یال حریف حمله‌ی AB است. هدف حمله‌ی AB تصرف مهره‌ی تنهای حریف در خانه‌ی B است. در این مطلب روش این حمله را خواهید آموخت.

چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۳

پایان بازی در چکرز هنگامی اتفاق می‌افتد که مهره‌های زیادی در صفحه باقی نمانده‌اند و روش‌های از پیش تعیین شده برای همه‌ی وضعیت‌ها موجود است که برد یکی از طرفین یا مساوی بودن بازی را به سرعت مشخص می‌کند. این سومین مقاله از مطالب پایان بازی چکرز است.

چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۲

پایان بازی در چکرز هنگامی اتفاق می‌افتد که مهره‌های زیادی در صفحه باقی نمانده‌اند و روش‌های از پیش تعیین شده برای همه‌ی وضعیت‌ها موجود است که برد یکی از طرفین یا مساوی بودن بازی را به سرعت مشخص می‌کند. این دومین مقاله از مطالب پایان بازی چکرز است.

اتللو، حمله به خانه‌ی C

گفته بودیم که خانه‌ی C یکی از خانه‌هایی است که باید اجازه داد ابتدا حریف آن را تصرف کند. زیرا بازیکنی که این خانه را تصرف کند ممکن است خانه‌ی گوشه‌ای را به حریف واگذار نماید.