بازی‌های غیرترکیبیاتی
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۴ نوشته شده توسط مدیر سایت 1601
اتللو، حمله‌ی AB نوشته شده توسط مدیر سایت 1862
چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۳ نوشته شده توسط مدیر سایت 1600
چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۲ نوشته شده توسط مدیر سایت 1406
اتللو، حمله به خانه‌ی C نوشته شده توسط مدیر سایت 1824
چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۱ نوشته شده توسط مدیر سایت 1505
چکرز، وضعیت‌های معروف ۱ نوشته شده توسط مدیر سایت 1006
چکرز، آموزش مقدماتی نوشته شده توسط مدیر سایت 11983
نمادهای بازی چکرز نوشته شده توسط مدیر سایت 3469
چکرز، نکته‌های ابتدایی بازی نوشته شده توسط مدیر سایت 1554
چکرز، چند نکته برای بازی نوشته شده توسط مدیر سایت 1199
چکرز، استراتژی‌های اولیه، قطرها، قطر C و E نوشته شده توسط مدیر سایت 1109
اتللو، آموزش مقدماتی نوشته شده توسط مدیر سایت 20483
چکرز، استراتژی‌های اولیه، قطرها، قطر B و F نوشته شده توسط مدیر سایت 1011
چکرز، استراتژی‌های اولیه، قطرها، قطر A و G نوشته شده توسط مدیر سایت 1099
چکرز، استراتژی‌های اولیه، قطرها، قطر D نوشته شده توسط مدیر سایت 1479
چکرز، استراتژی‌های اولیه، مرکز در بازی نوشته شده توسط مدیر سایت 1525
اتللو (۱۱)، استراتژی زوجیت نوشته شده توسط مدیر سایت 2729
اتللو (۱۰)، تله‌ی استونر نوشته شده توسط مدیر سایت 2005
اتللو (۹)، تله‌ها در اتللو (۲) نوشته شده توسط مدیر سایت 1563

جدیدترین مقالات بازی‌های غیرترکیبیاتی

چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۴

پایان بازی در چکرز هنگامی اتفاق می‌افتد که مهره‌های زیادی در صفحه باقی نمانده‌اند و روش‌های از پیش تعیین شده برای همه‌ی وضعیت‌ها موجود است که برد یکی از طرفین یا مساوی بودن بازی را به سرعت مشخص می‌کند. این چهارمین مقاله از مطالب پایان بازی چکرز است.

اتللو، حمله‌ی AB

یکی از حمله‌ها به یال حریف حمله‌ی AB است. هدف حمله‌ی AB تصرف مهره‌ی تنهای حریف در خانه‌ی B است. در این مطلب روش این حمله را خواهید آموخت.

چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۳

پایان بازی در چکرز هنگامی اتفاق می‌افتد که مهره‌های زیادی در صفحه باقی نمانده‌اند و روش‌های از پیش تعیین شده برای همه‌ی وضعیت‌ها موجود است که برد یکی از طرفین یا مساوی بودن بازی را به سرعت مشخص می‌کند. این سومین مقاله از مطالب پایان بازی چکرز است.

چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۲

پایان بازی در چکرز هنگامی اتفاق می‌افتد که مهره‌های زیادی در صفحه باقی نمانده‌اند و روش‌های از پیش تعیین شده برای همه‌ی وضعیت‌ها موجود است که برد یکی از طرفین یا مساوی بودن بازی را به سرعت مشخص می‌کند. این دومین مقاله از مطالب پایان بازی چکرز است.

اتللو، حمله به خانه‌ی C

گفته بودیم که خانه‌ی C یکی از خانه‌هایی است که باید اجازه داد ابتدا حریف آن را تصرف کند. زیرا بازیکنی که این خانه را تصرف کند ممکن است خانه‌ی گوشه‌ای را به حریف واگذار نماید.