بازی‌های غیرترکیبیاتی
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۴ نوشته شده توسط مدیر سایت 1627
اتللو، حمله‌ی AB نوشته شده توسط مدیر سایت 1887
چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۳ نوشته شده توسط مدیر سایت 1632
چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۲ نوشته شده توسط مدیر سایت 1434
اتللو، حمله به خانه‌ی C نوشته شده توسط مدیر سایت 1857
چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۱ نوشته شده توسط مدیر سایت 1530
چکرز، وضعیت‌های معروف ۱ نوشته شده توسط مدیر سایت 1023
چکرز، آموزش مقدماتی نوشته شده توسط مدیر سایت 12349
نمادهای بازی چکرز نوشته شده توسط مدیر سایت 3526
چکرز، نکته‌های ابتدایی بازی نوشته شده توسط مدیر سایت 1575
چکرز، چند نکته برای بازی نوشته شده توسط مدیر سایت 1222
چکرز، استراتژی‌های اولیه، قطرها، قطر C و E نوشته شده توسط مدیر سایت 1130
اتللو، آموزش مقدماتی نوشته شده توسط مدیر سایت 21143
چکرز، استراتژی‌های اولیه، قطرها، قطر B و F نوشته شده توسط مدیر سایت 1029
چکرز، استراتژی‌های اولیه، قطرها، قطر A و G نوشته شده توسط مدیر سایت 1115
چکرز، استراتژی‌های اولیه، قطرها، قطر D نوشته شده توسط مدیر سایت 1520
چکرز، استراتژی‌های اولیه، مرکز در بازی نوشته شده توسط مدیر سایت 1546
اتللو (۱۱)، استراتژی زوجیت نوشته شده توسط مدیر سایت 2771
اتللو (۱۰)، تله‌ی استونر نوشته شده توسط مدیر سایت 2034
اتللو (۹)، تله‌ها در اتللو (۲) نوشته شده توسط مدیر سایت 1589

جدیدترین مقالات بازی‌های غیرترکیبیاتی

چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۴

پایان بازی در چکرز هنگامی اتفاق می‌افتد که مهره‌های زیادی در صفحه باقی نمانده‌اند و روش‌های از پیش تعیین شده برای همه‌ی وضعیت‌ها موجود است که برد یکی از طرفین یا مساوی بودن بازی را به سرعت مشخص می‌کند. این چهارمین مقاله از مطالب پایان بازی چکرز است.

اتللو، حمله‌ی AB

یکی از حمله‌ها به یال حریف حمله‌ی AB است. هدف حمله‌ی AB تصرف مهره‌ی تنهای حریف در خانه‌ی B است. در این مطلب روش این حمله را خواهید آموخت.

چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۳

پایان بازی در چکرز هنگامی اتفاق می‌افتد که مهره‌های زیادی در صفحه باقی نمانده‌اند و روش‌های از پیش تعیین شده برای همه‌ی وضعیت‌ها موجود است که برد یکی از طرفین یا مساوی بودن بازی را به سرعت مشخص می‌کند. این سومین مقاله از مطالب پایان بازی چکرز است.

چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۲

پایان بازی در چکرز هنگامی اتفاق می‌افتد که مهره‌های زیادی در صفحه باقی نمانده‌اند و روش‌های از پیش تعیین شده برای همه‌ی وضعیت‌ها موجود است که برد یکی از طرفین یا مساوی بودن بازی را به سرعت مشخص می‌کند. این دومین مقاله از مطالب پایان بازی چکرز است.

اتللو، حمله به خانه‌ی C

گفته بودیم که خانه‌ی C یکی از خانه‌هایی است که باید اجازه داد ابتدا حریف آن را تصرف کند. زیرا بازیکنی که این خانه را تصرف کند ممکن است خانه‌ی گوشه‌ای را به حریف واگذار نماید.