بازی‌های غیرترکیبیاتی
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۴ نوشته شده توسط مدیر سایت 1568
اتللو، حمله‌ی AB نوشته شده توسط مدیر سایت 1827
چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۳ نوشته شده توسط مدیر سایت 1565
چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۲ نوشته شده توسط مدیر سایت 1369
اتللو، حمله به خانه‌ی C نوشته شده توسط مدیر سایت 1780
چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۱ نوشته شده توسط مدیر سایت 1463
چکرز، وضعیت‌های معروف ۱ نوشته شده توسط مدیر سایت 986
چکرز، آموزش مقدماتی نوشته شده توسط مدیر سایت 11502
نمادهای بازی چکرز نوشته شده توسط مدیر سایت 3404
چکرز، نکته‌های ابتدایی بازی نوشته شده توسط مدیر سایت 1538
چکرز، چند نکته برای بازی نوشته شده توسط مدیر سایت 1175
چکرز، استراتژی‌های اولیه، قطرها، قطر C و E نوشته شده توسط مدیر سایت 1091
اتللو، آموزش مقدماتی نوشته شده توسط مدیر سایت 19705
چکرز، استراتژی‌های اولیه، قطرها، قطر B و F نوشته شده توسط مدیر سایت 992
چکرز، استراتژی‌های اولیه، قطرها، قطر A و G نوشته شده توسط مدیر سایت 1078
چکرز، استراتژی‌های اولیه، قطرها، قطر D نوشته شده توسط مدیر سایت 1450
چکرز، استراتژی‌های اولیه، مرکز در بازی نوشته شده توسط مدیر سایت 1506
اتللو (۱۱)، استراتژی زوجیت نوشته شده توسط مدیر سایت 2665
اتللو (۱۰)، تله‌ی استونر نوشته شده توسط مدیر سایت 1976
اتللو (۹)، تله‌ها در اتللو (۲) نوشته شده توسط مدیر سایت 1528

جدیدترین مقالات بازی‌های غیرترکیبیاتی

چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۴

پایان بازی در چکرز هنگامی اتفاق می‌افتد که مهره‌های زیادی در صفحه باقی نمانده‌اند و روش‌های از پیش تعیین شده برای همه‌ی وضعیت‌ها موجود است که برد یکی از طرفین یا مساوی بودن بازی را به سرعت مشخص می‌کند. این چهارمین مقاله از مطالب پایان بازی چکرز است.

اتللو، حمله‌ی AB

یکی از حمله‌ها به یال حریف حمله‌ی AB است. هدف حمله‌ی AB تصرف مهره‌ی تنهای حریف در خانه‌ی B است. در این مطلب روش این حمله را خواهید آموخت.

چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۳

پایان بازی در چکرز هنگامی اتفاق می‌افتد که مهره‌های زیادی در صفحه باقی نمانده‌اند و روش‌های از پیش تعیین شده برای همه‌ی وضعیت‌ها موجود است که برد یکی از طرفین یا مساوی بودن بازی را به سرعت مشخص می‌کند. این سومین مقاله از مطالب پایان بازی چکرز است.

چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۲

پایان بازی در چکرز هنگامی اتفاق می‌افتد که مهره‌های زیادی در صفحه باقی نمانده‌اند و روش‌های از پیش تعیین شده برای همه‌ی وضعیت‌ها موجود است که برد یکی از طرفین یا مساوی بودن بازی را به سرعت مشخص می‌کند. این دومین مقاله از مطالب پایان بازی چکرز است.

اتللو، حمله به خانه‌ی C

گفته بودیم که خانه‌ی C یکی از خانه‌هایی است که باید اجازه داد ابتدا حریف آن را تصرف کند. زیرا بازیکنی که این خانه را تصرف کند ممکن است خانه‌ی گوشه‌ای را به حریف واگذار نماید.