بازی‌های غیرترکیبیاتی
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۴ نوشته شده توسط مدیر سایت 1700
اتللو، حمله‌ی AB نوشته شده توسط مدیر سایت 1968
چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۳ نوشته شده توسط مدیر سایت 1716
چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۲ نوشته شده توسط مدیر سایت 1507
اتللو، حمله به خانه‌ی C نوشته شده توسط مدیر سایت 1939
چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۱ نوشته شده توسط مدیر سایت 1600
چکرز، وضعیت‌های معروف ۱ نوشته شده توسط مدیر سایت 1068
چکرز، آموزش مقدماتی نوشته شده توسط مدیر سایت 13591
نمادهای بازی چکرز نوشته شده توسط مدیر سایت 3694
چکرز، نکته‌های ابتدایی بازی نوشته شده توسط مدیر سایت 1637
چکرز، چند نکته برای بازی نوشته شده توسط مدیر سایت 1290
چکرز، استراتژی‌های اولیه، قطرها، قطر C و E نوشته شده توسط مدیر سایت 1183
اتللو، آموزش مقدماتی نوشته شده توسط مدیر سایت 23153
چکرز، استراتژی‌های اولیه، قطرها، قطر B و F نوشته شده توسط مدیر سایت 1078
چکرز، استراتژی‌های اولیه، قطرها، قطر A و G نوشته شده توسط مدیر سایت 1169
چکرز، استراتژی‌های اولیه، قطرها، قطر D نوشته شده توسط مدیر سایت 1596
چکرز، استراتژی‌های اولیه، مرکز در بازی نوشته شده توسط مدیر سایت 1607
اتللو (۱۱)، استراتژی زوجیت نوشته شده توسط مدیر سایت 2899
اتللو (۱۰)، تله‌ی استونر نوشته شده توسط مدیر سایت 2115
اتللو (۹)، تله‌ها در اتللو (۲) نوشته شده توسط مدیر سایت 1667

جدیدترین مقالات بازی‌های غیرترکیبیاتی

چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۴

پایان بازی در چکرز هنگامی اتفاق می‌افتد که مهره‌های زیادی در صفحه باقی نمانده‌اند و روش‌های از پیش تعیین شده برای همه‌ی وضعیت‌ها موجود است که برد یکی از طرفین یا مساوی بودن بازی را به سرعت مشخص می‌کند. این چهارمین مقاله از مطالب پایان بازی چکرز است.

اتللو، حمله‌ی AB

یکی از حمله‌ها به یال حریف حمله‌ی AB است. هدف حمله‌ی AB تصرف مهره‌ی تنهای حریف در خانه‌ی B است. در این مطلب روش این حمله را خواهید آموخت.

چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۳

پایان بازی در چکرز هنگامی اتفاق می‌افتد که مهره‌های زیادی در صفحه باقی نمانده‌اند و روش‌های از پیش تعیین شده برای همه‌ی وضعیت‌ها موجود است که برد یکی از طرفین یا مساوی بودن بازی را به سرعت مشخص می‌کند. این سومین مقاله از مطالب پایان بازی چکرز است.

چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۲

پایان بازی در چکرز هنگامی اتفاق می‌افتد که مهره‌های زیادی در صفحه باقی نمانده‌اند و روش‌های از پیش تعیین شده برای همه‌ی وضعیت‌ها موجود است که برد یکی از طرفین یا مساوی بودن بازی را به سرعت مشخص می‌کند. این دومین مقاله از مطالب پایان بازی چکرز است.

اتللو، حمله به خانه‌ی C

گفته بودیم که خانه‌ی C یکی از خانه‌هایی است که باید اجازه داد ابتدا حریف آن را تصرف کند. زیرا بازیکنی که این خانه را تصرف کند ممکن است خانه‌ی گوشه‌ای را به حریف واگذار نماید.