بازی‌های غیرترکیبیاتی
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۴ نوشته شده توسط مدیر سایت 1681
اتللو، حمله‌ی AB نوشته شده توسط مدیر سایت 1943
چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۳ نوشته شده توسط مدیر سایت 1688
چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۲ نوشته شده توسط مدیر سایت 1486
اتللو، حمله به خانه‌ی C نوشته شده توسط مدیر سایت 1912
چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۱ نوشته شده توسط مدیر سایت 1572
چکرز، وضعیت‌های معروف ۱ نوشته شده توسط مدیر سایت 1052
چکرز، آموزش مقدماتی نوشته شده توسط مدیر سایت 13144
نمادهای بازی چکرز نوشته شده توسط مدیر سایت 3634
چکرز، نکته‌های ابتدایی بازی نوشته شده توسط مدیر سایت 1612
چکرز، چند نکته برای بازی نوشته شده توسط مدیر سایت 1269
چکرز، استراتژی‌های اولیه، قطرها، قطر C و E نوشته شده توسط مدیر سایت 1162
اتللو، آموزش مقدماتی نوشته شده توسط مدیر سایت 22446
چکرز، استراتژی‌های اولیه، قطرها، قطر B و F نوشته شده توسط مدیر سایت 1056
چکرز، استراتژی‌های اولیه، قطرها، قطر A و G نوشته شده توسط مدیر سایت 1150
چکرز، استراتژی‌های اولیه، قطرها، قطر D نوشته شده توسط مدیر سایت 1570
چکرز، استراتژی‌های اولیه، مرکز در بازی نوشته شده توسط مدیر سایت 1586
اتللو (۱۱)، استراتژی زوجیت نوشته شده توسط مدیر سایت 2855
اتللو (۱۰)، تله‌ی استونر نوشته شده توسط مدیر سایت 2083
اتللو (۹)، تله‌ها در اتللو (۲) نوشته شده توسط مدیر سایت 1634

جدیدترین مقالات بازی‌های غیرترکیبیاتی

چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۴

پایان بازی در چکرز هنگامی اتفاق می‌افتد که مهره‌های زیادی در صفحه باقی نمانده‌اند و روش‌های از پیش تعیین شده برای همه‌ی وضعیت‌ها موجود است که برد یکی از طرفین یا مساوی بودن بازی را به سرعت مشخص می‌کند. این چهارمین مقاله از مطالب پایان بازی چکرز است.

اتللو، حمله‌ی AB

یکی از حمله‌ها به یال حریف حمله‌ی AB است. هدف حمله‌ی AB تصرف مهره‌ی تنهای حریف در خانه‌ی B است. در این مطلب روش این حمله را خواهید آموخت.

چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۳

پایان بازی در چکرز هنگامی اتفاق می‌افتد که مهره‌های زیادی در صفحه باقی نمانده‌اند و روش‌های از پیش تعیین شده برای همه‌ی وضعیت‌ها موجود است که برد یکی از طرفین یا مساوی بودن بازی را به سرعت مشخص می‌کند. این سومین مقاله از مطالب پایان بازی چکرز است.

چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۲

پایان بازی در چکرز هنگامی اتفاق می‌افتد که مهره‌های زیادی در صفحه باقی نمانده‌اند و روش‌های از پیش تعیین شده برای همه‌ی وضعیت‌ها موجود است که برد یکی از طرفین یا مساوی بودن بازی را به سرعت مشخص می‌کند. این دومین مقاله از مطالب پایان بازی چکرز است.

اتللو، حمله به خانه‌ی C

گفته بودیم که خانه‌ی C یکی از خانه‌هایی است که باید اجازه داد ابتدا حریف آن را تصرف کند. زیرا بازیکنی که این خانه را تصرف کند ممکن است خانه‌ی گوشه‌ای را به حریف واگذار نماید.