بازی‌های غیرترکیبیاتی
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۴ نوشته شده توسط مدیر سایت 1650
اتللو، حمله‌ی AB نوشته شده توسط مدیر سایت 1912
چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۳ نوشته شده توسط مدیر سایت 1653
چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۲ نوشته شده توسط مدیر سایت 1460
اتللو، حمله به خانه‌ی C نوشته شده توسط مدیر سایت 1885
چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۱ نوشته شده توسط مدیر سایت 1552
چکرز، وضعیت‌های معروف ۱ نوشته شده توسط مدیر سایت 1037
چکرز، آموزش مقدماتی نوشته شده توسط مدیر سایت 12734
نمادهای بازی چکرز نوشته شده توسط مدیر سایت 3579
چکرز، نکته‌های ابتدایی بازی نوشته شده توسط مدیر سایت 1597
چکرز، چند نکته برای بازی نوشته شده توسط مدیر سایت 1245
چکرز، استراتژی‌های اولیه، قطرها، قطر C و E نوشته شده توسط مدیر سایت 1144
اتللو، آموزش مقدماتی نوشته شده توسط مدیر سایت 21737
چکرز، استراتژی‌های اولیه، قطرها، قطر B و F نوشته شده توسط مدیر سایت 1044
چکرز، استراتژی‌های اولیه، قطرها، قطر A و G نوشته شده توسط مدیر سایت 1130
چکرز، استراتژی‌های اولیه، قطرها، قطر D نوشته شده توسط مدیر سایت 1547
چکرز، استراتژی‌های اولیه، مرکز در بازی نوشته شده توسط مدیر سایت 1568
اتللو (۱۱)، استراتژی زوجیت نوشته شده توسط مدیر سایت 2815
اتللو (۱۰)، تله‌ی استونر نوشته شده توسط مدیر سایت 2061
اتللو (۹)، تله‌ها در اتللو (۲) نوشته شده توسط مدیر سایت 1610

جدیدترین مقالات بازی‌های غیرترکیبیاتی

چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۴

پایان بازی در چکرز هنگامی اتفاق می‌افتد که مهره‌های زیادی در صفحه باقی نمانده‌اند و روش‌های از پیش تعیین شده برای همه‌ی وضعیت‌ها موجود است که برد یکی از طرفین یا مساوی بودن بازی را به سرعت مشخص می‌کند. این چهارمین مقاله از مطالب پایان بازی چکرز است.

اتللو، حمله‌ی AB

یکی از حمله‌ها به یال حریف حمله‌ی AB است. هدف حمله‌ی AB تصرف مهره‌ی تنهای حریف در خانه‌ی B است. در این مطلب روش این حمله را خواهید آموخت.

چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۳

پایان بازی در چکرز هنگامی اتفاق می‌افتد که مهره‌های زیادی در صفحه باقی نمانده‌اند و روش‌های از پیش تعیین شده برای همه‌ی وضعیت‌ها موجود است که برد یکی از طرفین یا مساوی بودن بازی را به سرعت مشخص می‌کند. این سومین مقاله از مطالب پایان بازی چکرز است.

چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۲

پایان بازی در چکرز هنگامی اتفاق می‌افتد که مهره‌های زیادی در صفحه باقی نمانده‌اند و روش‌های از پیش تعیین شده برای همه‌ی وضعیت‌ها موجود است که برد یکی از طرفین یا مساوی بودن بازی را به سرعت مشخص می‌کند. این دومین مقاله از مطالب پایان بازی چکرز است.

اتللو، حمله به خانه‌ی C

گفته بودیم که خانه‌ی C یکی از خانه‌هایی است که باید اجازه داد ابتدا حریف آن را تصرف کند. زیرا بازیکنی که این خانه را تصرف کند ممکن است خانه‌ی گوشه‌ای را به حریف واگذار نماید.