فعالیت‌های تیم اجرایی

سوالات متداول

آیا این بازی‌ها به اطلاعات خاص ریاضی نیاز دارد؟
خیر. قوانین بسیاری از این بازی‌ها را می‌اتوان در یك دقیقه توضیح داد. این بازی‌ها علاوه بر این كه هیچ نیازی به معلومات خاص ریاضی ندارد بلكه به صورت ناخودآگاه مفاهیم ریاضی را به ذهن منتقل می‌كند. در واقع مفاهیم، خودبخود در طی بازی آموخته می‌شوند.
آیا این بازی‌ها مخصوص دانشجویان طراحی شده است؟
خیر . بازی‌های این چند سال، نیاز به معلوماتی در سطح ریاضیات ساده‌ی راهنمایی و حداكثر بعضی مفاهیم دروس دبیرستان دارند. مانند باقیمانده، افراز و ...
چگونه می‌توان الگوریتم برد را پیدا كرد؟
به طور كلی راه‌های قطعی و آماده‌ای برای یافتن الگوریتم برد وجود ندارد. اما می‌توان از تكنیك‌های تقارن، استقرا، افراز و ... به نحو مطلوب استفاده كرد. همچنین حل كردن چند نمونه بازی برای حل بازی‌های مشابه بسیار سودمند است. با این وجود نمی‌توان برای دو بازی شبیه به هم راه‌حل مشابه‌ای را توصیه كرد. زیرا ممكن است دو بازی كه بسیار شبیه به هم هستند الگوریتم‌های برد بسیار متفاوتی داشته باشند.
توسط روش‌های پیشرفته‌ای که در نشریه‌ی بازی‌های ترکیبیاتی ارائه می‌شود، نیز می‌توان بازی‌های بسیاری را بررسی کرد، اما برای شرکت در مسابقه معلومات دبیرستانی کفایت می‌کند.
آیا دانشجویان و دانش‌آموزان ریاضی در یافتن الگوریتم برد بهتر عمل می‌كنند؟
لزوماً این‌گونه نیست. مثلاً در سال 1387 دانشجویان دانشكده‌ی مهندسی قهرمان مسابقه شدند با اینكه تقریباً تمامی حریف‌های آنان از دانشجویان ریاضی بودند.
همچنین در سال 1388 دانش‌آموزان مدرسه‌ی هاشمی‌نژاد (استعدادهای درخشان) قهرمان مسابقه شدند.
آیا این مسابقه در سطح دانش‌آموزی هم برگزار می‌شود؟
تابه‌حال خیر. اما در اسل گذشته (1388) چند تیم دانش‌آموزی به صورت میهمان در مسابقه شركت كردند و درصدد هستیم سال نیز نیز مسابقه‌ای را مخصوص سطح دبیرستان در سطح خراسان اجرا نماییم.
آیا این مسابقه قبلاً در جای دیگری برگزار شده است؟
تا جایی كه اطلاع داریم، در ایران خیر. اولین بار است كه در این گستردگی (سطح خراسان) چنین مسابقه‌ای برگزار می‌شود. و همچنین در مقیاس كوچكتر در 5 سال گذشته در دانشكده‌ی ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد و در سال گذشته در سطح دانشگاه‌ها و مدارس منتخب مشهد، این مسابقه برگزار می‌شده است. برگزاركنندگان كنونی این دوره از شركت‌كنندگان دور اول و (یا) دوم این مسابقه و بعضاً برگزاركنندگان دوره‌های بعدی این مسابقه هستند.
در خارج از ایران هم گاهی چنین مسابقه‌ای برگزار شده است. اما اما در مورد نحوه‌ی انجام مسابقه، سطح گستردگی و شرایط آن چیزی نمی‌دانیم.