فعالیت‌های تیم اجرایی

قوانین مسابقه‌ی بازی-ریاضی

1- تیم‌ها باید 15 دقیقه قبل از شروع مسابقه، در محل مسابقه حاضر باشند.
2- هر تیم از چهار نفر تشکیل شده است.
a. وجود یک غایب در هر مسابقه، یک جریمه‌ی ب برای تیم به دنبال خواهد داشت.
b. وجود بیش از یک غایب در هر مسابقه، یک جریمه‌ی آ برای تیم به دنبال خواهد داشت.
3- هر تیم دقیقاً یک سرپرست دارد.
4- همراه داشتن کارت ورود به مسابقات و کلاه مخصوص مسابقات الزامی می‌باشد.
a. جهت برقراری نظم در مسابقات، اعضای تیم‌ها باید در طول مسابقه کلاه خود را بر سر داشته باشند.
b. پس از پایان مسابقه، اعضای تیم برنده تا خروج از سالن باید کلاه بر سر داشته باشند و تیم بازنده باید کلاه‌های خود را بردارند.
c. تخلف در برداشتن یا گذاشتن کلاه، منجر به دریافت جریمه‌ی ب برای تیم خاطی خواهد شد.
5- معرفی یک فرد غیرعضو در تیم برای شرکت در هر مسابقه، منجر به دریافت یک جریمه‌ی آ و یک جریمه‌ی ب می‌شود.
6- استفاده از ماشین‌حساب در مسابقات بلامانع است.
7- استفاده از تلفن همراه، لپ‌تاپ و ابزار محاسباتی دیگر در مسابقات ممنوع می‌باشد.
8- از برگه‌های بازی آلفا، فقط یک برگه به انتخاب سرپرست و توسط خود سرپرست به داور بازی تحویل می‌شود.
9- در صورتی که در زمان مقرر برگه‌ی بازی آلفا توسط یک تیم تحویل داور بازی نشود، و تیم مقابل برگه‌ی خود را تحویل داده باشد، بدون تصحیح برگه‌ی آلفا، تیمی که برگه را در زمان مقرر تحویل داده است برنده‌ی بازی آلفا شناخته می‌شود.
10- در صورتی که دو تیم در زمان مقرر برگه‌ی بازی آلفای خود را تحویل ندهند، هر دو جریمه‌ی ب دریافت می‌کنند و سپس هر تیمی که برگه‌ی خود را زودتر تحویل بدهد، برنده‌ی بازی آلفا شناخته می‌شود.
11- در صورتی که دو تیم پس از پایان زمان مقرر و همزمان برگه‌های بازی آلفای خود را تحویل دهند، هر دو جریمه‌ی ب دریافت می‌کنند و برگه‌های بازی آلفا تصحیح می‌شوند.
12- تیم برنده‌ی بازی آلفا، شرایط شروع بازی را تعیین می‌کند که در برگه‌ی توضیح بازی ذکر شده است.
13- حرکت‌ها در مسابقه توسط سرپرست انجام می‌شود و انجام حرکت توسط دیگر اعضای تیم منجر به دریافت جریمه می‌شود (نوع جریمه بستگی به نظر داور بازی دارد).
14- هرگونه پرسش در مورد بازی فقط توسط سرپرست و از داور بازی انجام می‌شود. تخلف از این قانون نیز منجر به دریافت جریمه می‌شود (نوع جریمه بستگی به نظر داور بازی دارد).
15- در صورت داشتن هر گونه اعتراض به بازی، درخواست توقف بازی توسط سرپرست به داور بازی ارائه می‌شود. در صورت موافقت داور، بازی متوقف شده و اعتراض بررسی می‌شود.
a. در صورتی که اعتراض توسط داور بازی مورد قبول قرار نگیرد، سرپرست می‌تواند از کمیته‌ی نظارت داوری درخواست توقف بازی را بنماید. این کار با بالا گرفتن کلاه توسط سرپرست انجام می‌شود.
b. در صورتی که کمیته‌ی نظارت داوری اعتراض را به‌جا تشخیص دهد، به آن رسیدگی می‌کند، در غیر این صورت بازی ادامه یافته و کمیته‌ی داوری می‌تواند بنا به تشخیص خود اخطار آ یا با به تیم دارای اعتراض بدهد.
16- هر دو جریمه‌ی ب به یک جریمه‌ی آ تبدیل می‌شود.
(توضیح. بدیهی است دو جریمه‌ی تبدیل شده حذف می‌شوند. به عنوان مثال اگر تیمی 3 جریمه‌ی ب داشته باشد، این جریمه‌ها تبدیل به 1 جریمه‌ی آ و یک جریمه‌ی ب می‌شود.)
17- تیمی که دو جریمه‌ی آ داشته باشد، به طور کلی از مسابقات حذف خواهد شد.
18- مسابقات به صورت دوحذفی برگزار می‌شود. تیمی که دو باخت داشته باشد، از کل مسابقات حذف خواهد شد.
19- مسابقه‌ی نهایی بین دو تیمی انجام می‌شود که در نهایت در گروه برنده‌ها و گروه بازنده‌ها باقی می‌مانند.
20- مقام اول مسابقه تیمی است که در مسابقه‌ی نهایی برنده شود.
21- مقام دوم مسابقه تیمی است که در مسابقه‌ی نهایی بازنده شود.
22- هر تیم باید حرکت خود را در زمان مشخص شده انجام دهد.
a. در صورتی که تیم صاحب نوبت در زمان مشخص شده حرکتی انجام ندهد، یک اخطار ب دریافت می‌کند. سپس تیم مقابل می‌تواند در زمانی معادل یک حرکت تصمیم بگیرد که او حرکت بعدی را انجام می‌دهد یا تیم صاحب نوبت بازی را ادامه دهد.
i. در حالتی که تیم مقابل حرکت را انتخاب کند، از زمان اعلام این مورد، معادل زمان یک حرکت به آن تیم فرصت داده می‌شود تا حرکت خود را انجام دهد. و بازی از آن به بعد به صورت معمول ادامه پیدا می‌کند (یعنی تیم مقابل در یک حرکت دو بار بازی کرده است).
ii. در حالتی که تیم مقابل حرکت را به تیم صاحب نوبت واگذار کند، از زمان اعلام این مورد، معادل زمان یک حرکت به آن تیم فرصت داده می‌شود که حرکت خود را انجام دهد. از این به بعد بازی به صورت معمول ادامه پیدا می‌کند (یعنی تیم صاحب نوبت فقط یک اخطار دریافت کرده است).
b. در صورتی که یک تیم دوبار در یک بازی اخطار حرکت نکردن بگیرد، بازی به نفع تیم مقابل خاتمه یافته اعلام می‌شود.
23- هیچ حرکتی قابل برگشت نیست.
24- در صورتی که پس از پایان بازی اعتراضی وجود داشته باشد، سرپرست برگه تایید نتیجه‌ی بازی را امضا نکرده و به جای آن یک برگه‌ی اعتراض پر کرده و به کمیته‌ی نظارت داوری تحویل می‌دهد.
25- اعتراض به حکم کمیته‌ی نظارت داوری امکان ندارد.
26- ایجاد اخلال در برگزاری مسابقات، منجر به دریافت اخطار از داور یا تیم داوری خواهد شد.
27- خروج از مکان مسابقه در حین برگزاری مسابقات، ممنوع می‌باشد.
28- خروج از سالن بازی فقط پس از بازی و با موافقت داور بازی انجام می‌شود.
29- پس از پایان بازی، سرپرست‌ها و داور بازی، فرم تایید نتیجه‌ی بازی را امضا می‌کنند.
30- در صورتی که عضوی از یک تیم به هر دلیل و بدون موافقت داور بازی از سالن بازی خارج شود، بازی به نفع تیم مقابل خاتمه یافته اعلام می‌شود.
31- در صورتی که عضوی از یک تیم به هر دلیل و با موافقت داور بازی از سالن خارج شود، دیگر حق بازگشت به سالن بازی تا بازی بعدی را ندارد.
32- اعضای تیم‌ها و تماشاچیان می‌توانند در مسابقه‌ی نفر برتر الگوریتم‌ها شرکت کنند.
33- اعضای تیمی که به دلیل اخطار از مسابقه حذف شوند، در مسابقه‌ی نفر برتر تشخیص الگوریتم شرکت داده نخواهد شد.