فعالیت‌های تیم اجرایی
×

Warning

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Error loading component: com_users, Component not found

مسابقات دانشگاه پیام نور بجنورد ۱۳۹۱

در این سال تیم اجرایی بازی-ریاضی برای دومین سال مجری مسابقات بازی-ریاضی در نمایشگاه هفته‌ی پژوهش استان خراسان شمالی بود. در این مسابقات تیم‌هایی از دانشگاه بجنورد برای شرکت در مسابقات فروردین ماه ۱۳۹۲ (نهمین دوره‌ی مسابقات بازی-ریاضی) انتخاب شدند.