فعالیت‌های تیم اجرایی

مسابقات دانشگاه پیام نور بجنورد ۱۳۹۰

در سال ۱۳۹۰ برای اولین بار تیم بازی-ریاضی عازم بجنورد شد تا مسابقات بازی-ریاضی را در نمایشگاه هفته‌ی پژوهش اجرا نماید. این مسابقات با استقبال خوب دانشجویان دانشگاه‌های مختلف بجنورد روبه‌رو شد. تیم‌های برگزیده‌ی این مسابقه در هشتیمن دوره‌ی مسابقات بازی-ریاضی، اسفندماه ۱۳۹۰ در دانشگاه فردوسی مشهد شرکت کردند.