فعالیت‌های تیم اجرایی

مسابقات دانشگاه آزاد مشهد ۱۳۸۹

به دعوت برگزارکنندگان همایش روز جهانی ریاضیات، در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشاوره و طراحی سوال مسابقات بازی-ریاضی در همایش بر عهده‌ی یکی از طراحان سوال ششمین دوره‌ی مسابقات بازی-ریاضی (آقای جلال جابری) قرار گرفت.

در این مسابقات اساتید و دانش‌جویان دانشکده حضور داشتند.