فعالیت‌های تیم اجرایی

مسابقات همایش رضا صادقی ۱۳۸۹

یم اجرایی مسابقات بازی-ریاضی به دعوت برگزارکنندگان یادواره‌ی کشوری رضا صادقی، اجرای مسابقات را در سال ۱۳۸۸ به عهده گرفت. البته پیش از آن چند مرحله از مسابقه توسط گروهی از دانش‌آموزان سمپاد مشهد برگزار شده بود که ۸ تیم باقی‌مانده در گردونه‌ی مسابقات را مشخص کرده بود.

تیم اجرایی با همکاری تیم برگزاری سمپاد، اقدام به برگزاری مسابقات نمود که در نتیجه تیم سمپاد مشهد قهرمان مسابقات شد.