فعالیت‌های تیم اجرایی

مسابقات سرخس ۱۳۸۹

اولین دوره‌ی مسابقات بازی-ریاضی در شهر سرخس در مهرماه امسال (۱۳۸۹) توسط تیم اجرایی برگزار شد.