فعالیت‌های تیم اجرایی

مسابقات ۱۳۸۴

دومین دوره‌ی مسابقات بازی-ریاضی در سال ۱۳۸۴، توسط دانشجویان دکترا و کمیته‌ی استعدادهای درخشان این بار با حضور ۲۴ تیم از دانشکده‌ی ریاضی برگزار شد.