فعالیت‌های تیم اجرایی

مسابقات ۱۳۸۶

دوره‌ی چهارم مسابقات در سال ۱۳۸۵ با حضور ۳۲ تیم از دانشکده‌ی علوم ریاضی و مهندسی دانشگاه فردوسی برگزار شد. سرپرست این مسابقات آقای حسین راستگو بود.