فعالیت‌های تیم اجرایی

مسابقات ۱۳۸۷

پنجمین دوره‌ی مسابقات بازی-ریاضی در سال ۱۳۸۷ با حضور ۳۲ تیم از دانشکده‌های علوم ریاضی و مهندسی دانشگاه فردوسی و دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد. متولی برگزاری این دوره انجمن علمی بود.