فعالیت‌های تیم اجرایی

مسابقات ۱۳۸۹

هفتمين دوره‌ي مسابقات بازي-رياضي با حضور حدود 100 تيم از دانشگاه‌ها و مدارس برگزيده‌ي مشهد برگزار شد.

در اين دوره، مسابقات در دو گروه مدارس و دانشگاه‌ها شروع شد كه در مرحله‌ي نهايي 4 تيم منتخب گروه مدارس و 12 تيم منتخب گروه دانشگاه‌ها، به رقابت با يكديگر پرداختند.