فعالیت‌های تیم اجرایی

مسابقات ۱۳۹۰

هشتمین دوره‌ی مسابقات بازی ریاضی در اسفند ماه سال ۱۳۹۰ برگزار گردید.

برگزاری مسابقات مقدماتی دانش‌آموزی و انتخاب 5 تیم برای شرکت در مسابقات اصلی و هم‌چنین حضور چهار تیم برتر مسابقات مقدماتی دانشجویان استان خراسان شمالی در این مسابقات از نکات قابل توجه در این دوره از مسابقات بود.

البته لازم به ذکره که قرار بود ۴ تیم از بیرجند و چهار تیم هم از سبزوار در این دوره شرکت کنند که متأسفانه از شرکت در این مسابقات انصراف دادند.