مقاله ها

بازی کاشی‌کاری-۱

شرح بازی

بازی کاشی‌کاری یکی از بازی‌های ترکیبیاتی است که انواع گوناگون دارد. شکل کلی بازی با یک صفحه و چند کاشی انجام می‌شود.

هدف بازی کاشی‌کاری پر کردن صفحه است تا جایی که دیگر جایی برای گذاشتن کاشی دیگری وجود نداشته باشد. در این حالت بازیکنی که نوبت بازی با اوست بازنده است.

بازی در حالت ساده با یک نوع کاشی انجام می‌شود. صفحه هم به صورت مستطیلی در نظر گرفته می‌شود.

یک مثال از بازی

مثلاً فرض کنیم یک صفحه‌ی ۵ در ۵ داریم که قرار است با کاشی‌های دوتایی افقی پر شود. بازیکن اول یک کاشی را به صورت زیر قرار می‌دهد.

حال بازیکن دوم می‌تواند به صورت زیر بازی را ادامه دهد

بازیکن اول دوباره بازی می‌کند

بازی ادامه پیدا می‌کند تا جایی که به شکل زیر می‌رسیم

هر کدام از دو بازیکن ۵ کاشی در صفحه گذاشته است و اکنون نوبت بازیکن اول است. هیچ مکانی برای گذاشتن کاشی جدید باقی نمانده است. بنابراین بازیکن دوم برنده است.

در صورت تمایل با دیگر علاقه‌مندان به این بازی در وب‌سایت شهر ریاضی، گروه بازی‌های ترکیبیاتی دیدار کنید

لطفاً استفاده از مطالب وب‌سایت را با نام وب‌سایت همراه کنید تا ما هم برای ادامه‌ی این مسیر دلگرم شویم.