×

Warning

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Error loading component: com_users, Component not found

Articles

چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۲

پایان بازی در چکرز هنگامی اتفاق می‌افتد که مهره‌های زیادی در صفحه باقی نمانده‌اند و روش‌های از پیش تعیین شده برای همه‌ی وضعیت‌ها موجود است که برد یکی از طرفین یا مساوی بودن بازی را به سرعت مشخص می‌کند. این دومین مقاله از مطالب پایان بازی چکرز است.

در چکرز، پایان بازی، دوشاه - ۱ دیدیم که در پایان بازی دو شاه وقتی که دو شاه در مربع ۳ در ۳ هستند، بازیکنی که نوبت حرکت با اوست در وضعیت ضعیف‌تر قرار دارد.

در این مطلب دو شاه را در پایان بازی در نظر می‌گیریم که در یک مربع ۴ در ۴ هستند، یعنی کوچک‌ترین مربعی که دو شاه در آن قرار دارند، یک مربع ۴ در ۴ می‌باشد.

با در نظر گرفتن تقارن تنها دو حالت برای چنین بازی‌ای پیش خواهد آمد. حالت اول را ببینید.

حالت دوم نیز شبیه به این حالت است:

بنابراین در حالتی که دوشاه در پایان بازی در مربع ۴ در ۴ باشند، نوبت با هر بازیکنی که باشد بازی را به نفع خود دنبال می‌کند.

در صورت تمایل با دیگر علاقه‌مندان به این بازی در وب‌سایت شهر ریاضی، گروه چکرز دیدار کنید

لطفاً استفاده از مطالب وب‌سایت را با نام وب‌سایت همراه کنید تا ما هم برای ادامه‌ی این مسیر دلگرم شویم.