×

Warning

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Error loading component: com_menus, Component not found

Articles

چکرز، استراتژی‌های اولیه، قطرها، قطر C و E

قطر C و E

خانه‌های به هم پیوسته‌ی خاصی از صفحه را که یک زنجیره تشکیل می‌دهند و از یک طرف صفحه به طرف دیگر متصل می‌شوند قطر می‌نامیم. یکی از این قطرها قطر C یا قطر E است که در این مطلب بررسی می‌شود.

قطر C برای سیاه قطر E برای سفید و قطر C برای سفید قطر E برای سیاه خواهد بود. در زیر شکل این دو قطر را می‌بینید.

قطر C برای سیاه و قطر E برای سفیدقطر E برای سیاه و قطر C برای سفیداین قطر نسبت به قطر B قطر مهمی است. قطر C در یک خانه با قطر حمله‌ی A اشتراک دارد که می‌توان از آن طریق حمله‌ی دوگانه‌ای را ترتیب داد. مکان این تلاقی یک مکان مهم برای حمله و ضدحمله است.در صورت تمایل با دیگر علاقه‌مندان به این بازی در وب‌سایت شهر ریاضی، گروه چکرز دیدار کنید

لطفاً استفاده از مطالب وب‌سایت را با نام وب‌سایت همراه کنید تا ما هم برای ادامه‌ی این مسیر دلگرم شویم.