مقاله ها

چکرز، استراتژی‌های اولیه، قطرها، قطر A و G

قطر A و G

خانه‌های به هم پیوسته‌ی خاصی از صفحه را که یک زنجیره تشکیل می‌دهند و از یک طرف صفحه به طرف دیگر متصل می‌شوند قطر می‌نامیم. یکی از این قطرها قطر A یا قطر G است که در این مطلب بررسی می‌شود.

قطر A برای سیاه قطر G برای سفید و قطر A برای سفید قطر G برای سیاه خواهد بود. در زیر شکل این دو قطر را می‌بینید.

قطر A برای سیاه و قطر G برای سفیدقطر G برای سیاه و قطر A برای سفیدقطر A بر خلاف قطر D که یک قطر دفاعی محسوب می‌شود، یک قطر حمله‌ای است. به این معنی که حرکت در طول این قطر برای حمله به خانه‌ی انتهایی قطر (برای سیاه، در این‌جا G8) یک حمله‌ی شدید را شکل می‌دهد. مهره‌ی خانه‌ی G8 برای سفید به عنوان پشتیبانی برای مهره‌های بعدی این قطر محسوب می‌شود که می‌تواند در نبرد وسط صفحه شرکت کند (دیرتر از بقیه) یا به عنوان پشتیبان دفاع از خانه‌ی G8 را برعهده بگیرد. اگر مهره‌ی سیاه بتواند زود به این خانه برسد دفاع سفید را شکسته است و ساختار بازی سفید را منهدم می‌کند. زیرا به نوعی از پشت مهره‌های سفید سر در آورده است.

در شکل زیر سیاه مهره‌های خود را در طول قطر A چیده است و در عین حال قطر A سفید را نیز تهدید می‌کند.حمله از طریق قطر G باید به پشتیبانی توسط مهره‌های خودی در قطر A صورت بگیرد. در غیر این صورت به سادگی توسط حریف دفاع خواهد شد و ثمری نخواهد داشت. در شکل زیر سیاه برای حمله از طریق قطر G به خوبی قطر A را اشغال کرده است.در صورت تمایل با دیگر علاقه‌مندان به این بازی در وب‌سایت شهر ریاضی، گروه چکرز دیدار کنید

لطفاً استفاده از مطالب وب‌سایت را با نام وب‌سایت همراه کنید تا ما هم برای ادامه‌ی این مسیر دلگرم شویم.