مقاله ها

چکرز، استراتژی‌های اولیه، مرکز در بازی

مرکز

مرکز به دو دلیل عمده در بازی چکرز بسیار مهم است. اول این که از مرکز می‌توان با حداکثر ۴ حرکت به هر خانه‌ی صفحه حرکت کرد. یعنی در مرکز دسترسی به خانه‌های صفحه راحت‌تر و سریع‌تر است. دلیل دیگر نیز پشتیبانی قوی‌تر مهره‌های خودی برای رسیدن به خانه‌های انتهایی و تبدیل شدن به شاه از مرکز است.

در صورتی که در بازی مهره‌های مرکزی زیادی داشته باشید، خواهید توانست کنترل بازی را تا حد زیادی در دست بگیرید. زیرا در این صورت حریف برای اتصال مهره‌ی خود به یکدیگر مجبور به انجام حرکات زیادی است در صورتی که برای شما با چند جرکت خواهید توانست مبارزه را از یک قسمت صفحه به قسمت دیگر منتقل کنید.در شکل زیر سیاه برای رسیدن به خانه‌ی C8 با فرض این که مهره‌ی سفید در سر جای خود باقی باشد، مجبور است مسیر زیادی را طی کند.


با این حال در تصرف مرکز ممکن است خطاهایی نیز روی دهد. مثلاً این که به دلیل ازدحام مهره‌های زیاد در مرکز عملاً یه گره در مرکز ایجاد شود که حرکت مهره‌ها را سخت می‌کند. این مشکل خصوصاً در وسط بازی ممکن است به وجود بیاید.

برعکس این قضیه در مورد گوشه‌ها برقرار است. کناره‌های صفحه هرچند در ابتدا خانه‌های امنی به نظر می‌رسند که از دست رفتن مهره را ناممکن‌تر می‌کنند اما این برداشت اشتباهی است که بازیکنان ابتدایی به آن دچار شده و مهره‌های خود را از هم دور می‌کنند و مرکز را به حریف واگذار می‌نمایند.

چهار گوشه‌ی بازی با هم تفاوت دارند. در حقیقت دوتا از آن‌ها با دوتای دیگر تفاوت دارند. H1 و A8 خانه‌های بدی هستند چون مهره‌ی داخل آن فقط یک حرکت ممکن دارد و از مهره‌های خودی بسیار دور می‌افتد. گرفتن این مهره معمولاً برای حریف بسیار راحت است.


در صورت تمایل با دیگر علاقه‌مندان به این بازی در وب‌سایت شهر ریاضی، گروه چکرز دیدار کنید

لطفاً استفاده از مطالب وب‌سایت را با نام وب‌سایت همراه کنید تا ما هم برای ادامه‌ی این مسیر دلگرم شویم.