مقاله ها

الوین برلکمپ

الوین برلکمپ ریاضیدان آمریکایی متولد ۶ سپتامبر ۱۹۴۰، استاد بازنشسته‌ی دانشگاه برکلی است که از دوره‌ی کارشناسی تا دکترا در موسسه‌ی MIT بوده است. تخصص علمی وی مهندسی برق است اما در نظریه‌ی بازی‌های ترکیبیاتی نیز یکی از سرشناس‌ترین افراد است.

کتاب مشهور وی «روش‌های برد برای بازی‌های ریاضی» که همراه با ریچارد گای و جان کانوی تالیف شده است، یکی از مراجع اصلی این شاخه‌ی ریاضیات است.

کتاب مشهور دیگری وی در نظریه‌ی بازی‌های ترکیبیاتی کتاب «ریاضیات گو» است که همراه با دیوید ولف تالیف شده است.

تخخص وی در زمینه‌ی نظریه‌ی اطلاعات و نظریه‌ی کدگذاری است.