مقاله ها

روش‌های برد برای بازی‌های ریاضی

کتاب روش‌های برد برای بازی‌های ریاضی (Winning Ways For Your Mathematical Plays) کامل‌ترین کتاب در حوزه‌ی بازی‌های ترکیبیاتی است که نویسندگان آن (ریچارد گای، الوین برلکمپ و جان کانوی) سه تن از بزرگ‌ترین چهره‌های این عرصه هستند.

توضیحات کلی

این کتاب حاوی مطالب بسیار زیادی در حوزه‌ی بازی‌های ترکیبیاتی است و هر دو زیرشاخه‌ی بازی‌های منصفانه و بازی‌های پارتیزانی را در بر می‌گیرد.

کتاب در چهار جلد قطور عرضه شده و ترتیب مطالب آن به هیچ عنوان یک خودآموز یا منبع درسی دانشگاهی را به دست نمی‌دهد. در حقیقت این کتاب به عنوان یک دایرکتوری از بازی‌های ترکیبیاتی مهم و مورد بحث و مطالب پایه‌ای برای تحلیل این بازی‌ها عنوان می‌شود.

ساختار جلد اول

بخش ابتدایی، اعداد فراواقعی

کتاب با معرفی بازی هکنباش آبی-قرمز شروع می‌شود و برای بررسی و معرفی این بازی از اعداد فراواقعی استفاده می‌کند. بنابراین خواننده را در بدو آشنایی با بازی ترکیبیاتی به مبحث علمی اعداد فراواقعی می‌کشاند. سپس عملیات ساده‌ی این اعداد را با مثال توضیح می‌دهد. اعداد مختلف فراواقعی و نمادهای آن‌ها را و معرفی می‌کند و یک زبان مشترک برای مطالعه‌ی ادامه‌ی کتاب ایجاد می‌نماید.

این بخش از کتاب ۴ فصل جلد اول را در بر می‌گیرد.

بازی منصفانه

فصل ۴ با معرفی بازی منصفانه و وضعیت‌های برد و باخت شروع می‌شود و بازی‌های ساده‌ی منصفانه ارائه می‌گردد. قانون فرگوسن و عدد گراندی و مقادیر نیم بازی‌ها معرفی می‌شود و سپس تعداد زیادی بازی در این فصل می‌آید. توضیح بازی‌های منصفانه تا فصل ۷ که هکنباش سبز که نسخه‌ی منصفانه‌ی بازی هکنباش آبی-قرمز است، ادامه می‌یابد

اعداد فراواقعی

نویسنده در فصل ۸ به اعداد برمی‌گردد و توضیحات بیشتری از اعداد ارائه می‌کند. جلد اول کتاب با این توضیحات خاتمه می‌یابد.

کتاب برای کیست؟

خواندن کتاب از صفحه‌ی اول و ادامه دادن به صورت معمول خواننده‌ی نا‌آشنا با ریاضیات را سردرگم می‌کند و خواننده‌ی آشنا با ریاضیات را نیز عصبی خواهد کرد! زیرا ترتیب مطالب کتاب به هیچ عنوان از ساده به سخت چیده نشده است و مطالعه‌ی آن به صورت معمول کاری اشتباه است. مطالعه‌ی این کتاب برای کسانی توصیه می‌شود که مایل به مطالعه‌ی دقیق و کامل نظریه‌ی بازی‌های ترکیبیاتی به صورت علمی و دانشگاهی هستند.

برای کسانی که بیشتر به یک مقدمه‌ی سریع و ساده برای بازی‌های ترکیبیاتی نیاز دارند، کتاب «بازی منصفانه» توصیه می‌شود.

چاپ و ترجمه

چاپ کنونی کتاب ویرایش دوم آن است که البته در ایران ترجمه نشده است.