خانه

بازی چکرز

بازی آنلاین چکرز

در صورتی که با بازی چکرز آشنایی ندارید یا از روش‌های اولیه برد آگاهی ندارید به چکرز، آموزش مقدماتی مراجعه کنید.

در صورت تمایل با دیگر علاقه‌مندان به این بازی در وب‌سایت شهر ریاضی، گروه چکرز دیدار کنید

بازی اتللو

بازی آنلاین اتللو

در صورتی که با بازی اتللو آشنایی ندارید یا از روش‌های اولیه برد آگاهی ندارید به اتللو، آموزش مقدماتی مراجعه کنید.

در صورت تمایل با دیگر علاقه‌مندان به این بازی در وب‌سایت شهر ریاضی، گروه اتللو دیدار کنید

×

Warning

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

علاوه بر روش‌هایی که برای بازی اتللو پیشنهاد می‌شود، پوزیسیون‌هایی وجود دارند که گاهی ناقض این روش‌ها هستند. مثلن با این که نسبت به واگذاری خانه‌های سطر و ستون‌های کناری حساسیت وجود دارد می‌توان پوزیسیون‌هایی را مشاهده کرد که در آن واگذاری این خانه‌ها نه تنها یک حرکت بد نیست بلکه یک استراتژی برای برد محسوب می‌شود.