خانه
×

Warning

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

یکی از تله‌های کمی پیچیده در اتللو تله‌ی استونر است. این تله از این جهت پیچیده است که ساختن آن به صورت عمدی مشکل بوده و حدس زدن اینکه به زودی در این تله گرفتار می‌شویم نیز سخت است..