خانه
×

Warning

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

چند نکته برای بازی

برای بردن بازی نکنید

از نظر ریاضی بازی چکرز به صورت کامل حل شده است و ثابت شده است که در صورتی که دو بازیکن به خوبی بازی کنند، بازی مساوی خواهد شد و برد نصیب هیچ کدام از طرفین نخواهد بود. از طرف دیگر در بازی چکرز بی‌گدار به آب زدن باعث از دست رفتن استحکام مهره‌ها می‌شود و از آنجایی که مهره‌ها نسبت به بازی‌ای مثل شطرنج بسیار بیشتر درگیر خواهند بود یک اشتباه کوچک ممکن است نتیجه‌ی بازی را رقم بزند.